Kontakt

W sprawie koncertów i pokazów:

Magdalena Borowczak

telefon: +48 695 673 346

lub mail:

atd@taniecdawny.pl